april 22, 2017

Teamudvikling

OVAM har sammen med AGORA Social Production (www.agora.as) udviklet et koncept for forsknings- og empiriskbaseret teamudvikling. ROS modellen er bygget op omkring tre hovedområder:

  • Rundt om teamet
  • Opgaveløsning i teamet
  • Samarbejde i teamet

Der er tre primære grunde til at bruge modellen

Fokus og refleksion hos den enkelte i teamet

Hvis teamudviklingen skal ske samtidigt med driften/opgavevaretagelsen, skal teamudviklingsperspektivet sikres på en relevant måde. Altså etableres som et fokus for den enkelte. Rent praktisk betyder det, at OVAMs platform med en fast frekvens (f.eks. én gang pr. uge) sender besked til teammedlemmet om at score 20 udvalgte spørgsmål. Hensigten med dette er, at teammedlemmet dermed hver uge forholder sig til teamets udvikling, og til om de valgte forbedringer af teamet realiseres.

Yderligere har den valgte digitale platform den fordel, at det selv genererer uddybende spørgsmål. Hvis teammedlemmets score således går enten frem eller tilbage, så stiller systemet selv et uddybende spørgsmål. f.eks. ”Du ligger +1 i forhold til sidste uge i din vurdering af, at I som team har fælles mål. Hvad gør, at du laver denne vurdering?”. Dermed hjælper OVAMs platform til både at skabe refleksion hos den enkelte og fastholde data om teamets bevægelse. Data der ofte ”mistes”, hvis der kun afholdes teamudviklingssamtaler hvert år. Eller data der glemmes, hvis de ikke gribes i situationen.

Refleksion og viden i teamet

Når teamet mødes til næste teamudviklingssamtale (i de ”standard-modeller der er udviklet med AGORA lægges op til en frekvens på én gang pr. måned i tre måneder), så vil data fra systemet skabe et overblik over:

  • Den enkelte: hvor er denne gået frem og tilbage
  • Det samlede team: hvor er teamet gået frem og tilbage

Disse data vil kunne sammenholdes med data om teamets resultater og dermed bruges til at skabe refleksion og i sidste ende viden i teamet om, hvordan teamet booster både opgaver og samarbejde samt de forskellige områder rundt om teamet.

Strategiske data til ledelsen

Ud over at data kan bruges i teamet, vil systemet ligeledes kunne bruges på leder og chefniveau. Dataene vil skabe et nemt overblik over de enkelte team, og hvor de går frem og tilbage. Denne viden kan bruges af ledere og chefer til at prioritere teamstøttende udviklingsinitiativer.