april 22, 2017

Relationel koordinering

Et fast koncept hos OVAM er et empowermentbaseret måleredskab af den relationelle koordination i organisationen. OVAMs metode er særlig på den måde, at målingerne på en gang vurderer graden af relationel koordination og samtidigt hjælper den enkelte medarbejder og leder at gøre noget for at udvikle den relationelle koordination.

Konkret griber OVAM arbejdet med relationel koordination an som følger:

  1. Udvælg og kortlæg arbejdsproces (der kan ydes konsulentstøtte til dette)
  2. Identificerer hvilke grupper der indgår i opgavevaretagelsen (der kan ydes konsulentstøtte til dette)
  3. Identificer effektmål (der kan ydes konsulentstøtte til dette)
  4. Lav netværksoversigt med forbindelser (der kan ydes konsulentstøtte til dette)
  5. Mål på den relationel koordinering mellem grupperne ved brug af OVAMs system
  6. Både medarbejdere og ledere vælger konkrete handlinger til at udvikle den relationelle koordination.
  • Den enkelte medarbejder vil af systemet hjælpes til at vælge 1-2 konkrete handlinger til at forbedre den relationelle koordination
  • Den enkelte leder får et over blik over dels den aktuelle vurdering af den relationelle koordination samt hvilke handlinger der er i gang for at udvikle den relationelle koordination. Som vælger hvordan lederen selv kan gøre noget for skabe betingelser for øget relationel koordination