april 22, 2017

Effektundersøgelser

Effektdokumentation, effektforstærkning og empowerment

En meget væsentlig del af ODD er, at det ikke ”blot” dokumenterer målopfyldelsen, men gennem den måde systemet er lavet på i sig selv fremmer målopfyldelsen.

Dette sker ved, at der i systemet ikke blot kan indtastes data, men at systemet dertil ”reagerer” på de svar, der indtastes:

  • Hvis der er fremgang i forhold til målsætningerne, reagerer systemet ved at stille et spørgsmål, der undersøger, hvordan fremgangen er skabt.
  • Hvis der er tilbagegang, reagerer systemet ved at stille et spørgsmål, der undersøger, hvad der hindrer opnåelsen af målet.
  • Hvis der ikke svares, så kan systemet sende besked til den person der skal gennemføre undersøgelsen og/eller den person der står for undersøgelsen.

Hensigten med dette er, at den person der gennemfører undersøgelsen i højest mulig grad oplever empowerment i forhold til egne mål og muligheden for at nå disse mål.