april 22, 2017

Sclerosehospitalerne

Sclerosehospitalerne bruger OVAMs ODD-system til at understøtte patienternes succesfulde rehabilitering.

Effektforstærkning og empowerment af patienten

En meget væsentlig del af ODD er, at det ikke ”blot” dokumenterer målopfyldelsen, men gennem den måde systemet er lavet på i sig selv fremmer målopfyldelsen.

Dette sker ved, at der i systemet ikke blot kan indtastes data, men at systemet dertil ”reagerer” på de svar, der indtastes. Hvis der er fremgang i forhold til målsætningerne, reagerer systemet ved at sende et spørgsmål, der undersøger, hvordan fremgangen er skabt.

Hvis der er tilbagegang, reagerer systemet ved at sende et spørgsmål, der undersøger, hvad der hindrer opnåelsen af målet. Hvis der ikke svares, så reagerer systemet ved at sende en besked til både patient og Sclerosehospitalerne.

Hensigten med dette er, at patienten i højest mulig grad oplever empowerment i forhold til egne mål og muligheden for at nå disse mål.

Effektdokumentation

Sclerosehospitalerne har af mange grunde brug for at undersøge og dokumentere effekten af den indsats, der leveres.

Det er oplagt nemmere at vurdere effekten af indsatsen, mens patienten opholder sig på centrene, end når patienten er taget hjem.

ODD skal hjælpe patienten til at vurdere, om patienten opnår sine mål, når patienten er kommet hjem.

Dette gøres ved, at patienten løbende scorer sig i forhold til de mål, der er opstillet sammen med medarbejdere ved Sclerosehospitalet. Og at patienten gør dette efter patienten er udskrevet.

Viden til tværfaglige team om effekten af egen indsats

Sclerosehospitalerne ønsker at udvikle højtydende team.

En forudsætning for at opnå dette er, at teamene kan vurdere og evaluere sammenhængen mellem indsats og effekten af indsatsen.

2 scenarier kan illustrere dette.

Scenarie A:
En patient opnår stor fremgang under rehabiliteringsforløbet ved Sclerosehospitalerne. Men efter 1 måned i egen bolig er effekten væk. Har teamet dermed i for høj grad overtaget styringen med den konsekvens, at patienten ikke selv har udviklet de færdigheder, der skal til for at fastholde effekten i hverdagen?

Scenarie B:
En patient opnår en lille fremgang under rehabiliteringsforløbet. Men efter 2 måneder i egen bolig er der sket en markant fremgang. Har teamet dermed lagt kimen til succes men uden tydeligt at kunne se det ved udskrivning?

Der kan beskrives flere scenarier. Vigtigst er det, at teamet får viden om den langsigtede effekt eller mangel på samme, for derved at kunne evaluere og udvikle egen indsats. Og dermed udvikle viden om succesfuldt rehabiliteringsarbejde.