april 22, 2017

Brohuset

Brohuset bruger OVAMs ODD-system til at understøtte udvikling og trivsel for de børn og unge, der bor ved Brohuset.

ODD-systemet indgår som del af den ny pædagogiske tilgang Brohuset har udviklet, der blandt andet har reduceret antallet af magtanvendelser fra 35 i 2009 til 3 i 2015 (Juhl & Nørgaard 2016).

Der er overordnet 2 grunde til, at ODD bruges på Brohuset.

Effektforstærkning og empowerment af barnet/den unge:

En meget væsentlig del af ODD er, at barnet/den unge selv kan være med til at formulere de mål, der arbejdes for. Disse mål danner derefter udgangspunkt for dialogerne med pædagogerne ved Brohuset, og ODD-systemet er den platform der understøtter disse dialoger.

ODD fungerer ved, at systemet ”reagerer” på de svar der indtastes, og derved hjælper understøtter systemet i sig selv fremmer målopfyldelsen. Dette sker Hvis der er fremgang ift. målsætningerne reagerer systemet ved at sende et spørgsmål der undersøger, hvordan fremgangen er skabt. Hvis der er tilbagegang reagerer systemet ved at sende et spørgsmål der undersøger, hvad der hindrer opnåelsen af målet.

På den måde hjælper systemet barnet/den unge og pædagogen til at samarbejde om en målsætning, som barnet selv har været med til at definere.

Effektdokumentation:

Brohuset har ligesom andre organisationer brug for at undersøge og dokumentere effekten af den indsats, der leveres.

Ved Brohuset er OOD-systemet valgt, fordi dette sømfrit kan integreres i den daglige pædagogiske praksis og dermed ikke bliver ”en ekstra tidskrævende dokumentationspraksis”.

Hør mere om Brohusets erfaringer med brugen af systemet